A kárpáti borzderes szarvasmarha fajtamegőrző programja Magyarországon

MasenkaA fajta ismertetése

A borzderes típusú szarvasmarha világfajta, Európa számos országában találhatóak változatai, ám ezek többsége ma intenzív fajtává nemesítve fordul elő. A fajtamegőrző program civil szervezetek kezdeményezéseként indult, célja a kettős hasznú primitívebb, külterjes tartásra kifejezetten alkalmas változat megőrzése, illetve Magyarországon való újbóli elterjesztése.

A kárpáti borzderes szarvasmarha szelíd, átengedő természetű, tartását tekintve igénytelen, külterjes tartásra alkalmas kettős hasznosítású fajta, tehát a háztáji szarvasmarha tartás egyik ideális alanya lehet. E kettős haszon kiegészül egy harmadik haszonvétellel is, az igáztatással, mely még a Kárpátok eldugott falvaiban érhető nyomon. Tejhozama nem magas, ugyanakkor kevésbé érzékeny a legelő állapotának változásaira és igen magas beltartalmi értékű tejet ad. A borzderes tej kimondottan alkalmas sajtok és más tejkészítmények előállítására, ezért a kisüzemi, illetve házi termék előállításban is fontos szerepe lehet.

A fajta jelenleg Erdélyben és Kárpátalján található meg, ott is kis számban, és kevés a fajta jellegzetes egyed. A mai intenzív fajták kiszorítják azokról a területekről is, ahol idáig jelen volt egy-egy elszigetelt populáció. Magyarországról a fajta eltűnt és a szomszédos országokban is a kipusztulás fenyegeti!

Bővebb fajta ismertetéshez kattints ide!

A kutatási program célja

Fajtafenntartó tenyésztési program kidolgozása és megvalósítása a Kárpáti Borzderes fajtára, aminek a keretében:

  • megtörténne a program tudományos alátámasztása, amelyet a Debreceni egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Állattenyésztéstudományi Intézetével együttműködve valósítunk meg és aminek központi eleme az állomány genetikai vizsgálata,
  • a jelenlegi mikóházi csorda létszámát növelnénk tenyésztéssel és új állatok vásárlásával, a fajtafenntartáshoz szükséges mértékig,
  • állatok kihelyezésével új állományok létrehozását segítenénk elő a tenyésztési program megvalósítása érdekében,
  • a fajtafenntartás mellett szeretnénk a Polyán mintagazdaság keretében megmutatni, hogyan lehetséges a természet mintájára a gazdálkodásban megvalósítani a körbekapcsolt anyag és energetikai folyamatokat, tehát egy természettel együttműködő mintagazdaságot is létrehozunk.

A program indokoltsága és hosszú távú eredményei

A sikeres fajtafenntartó tenyésztési program lehetővé tenné, hogy a kárpáti borzderes szarvasmarhát Magyarországon önálló fajtaként be tudjuk jegyeztetni (kárpáti-, vagy magyar borzderes néven) és ezáltal a fajta genetikai állományát meg tudjuk őrizni.

Falvainkban mára szinte teljesen megszűnt az állattartás, növelve a vidéki ember gazdasági kiszolgáltatottságát. A globalizált kereskedelem, táplálkozási szempontból kétes értékű élelmiszeripari tömegtermékekkel árasztja el még a kisebb településeket is, miközben a lakosság nagy része komoly megélhetési gondokkal küzd. Ezen a helyzeten sokat javíthatnak olyan fajták, melyek alkalmasak a háztáji tartásra és a manufakturális élelmiszer feldolgozásra. A háztáji állattartás felélesztése a fentieken kívül más jelentős hasznokkal is járhat, pl. javíthatja a vidéki településekre jellemző romló munkamorált, visszaadhatja az emberek hitét és munkakedvét, értelmet adhat a reggeli felkelésnek és visszahozhatja a falu jellegzetes képét baromfikkal és vonuló csordákkal.

Miért érdemes támogatni a kutatási programot?

Aki támogatja a Kárpáti borzderes szarvasmarhafajta kutatási programját:

  • elősegítheti - egy jó eséllyel - őshonos magyar szarvasmarha genetikai állományának megmentését,
  • segítheti a kárpáti borzderes szarvasmarha fajta tenyésztése által létrejövő természetvédelmi és szociális célok megvalósulását,
  • részt vehet az emberiség egyik legnagyobb „kísérletében”, aminek során arra vállalkozunk, hogy bebizonyítsuk, az ember is gazdagíthatja a természetet.

Hogyan lehet a fajtamegőrzési programot támogatni?

A Polyán Egyesület közhasznú szervezet, ezért a program pénzbeli és tárgyi támogatása közcélú támogatásnak minősül, így igénybe vehetők az ehhez kapcsolódó adókedvezmények! Jelenleg ez csak a cégek esetében lehetséges: a tárgyi adományok ÁFA mentesek és tartós adományozás esetén az adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható és még az adomány értékének 20%-a is csökkenti az adóalapot.

Pénzbeli adományok

Pénzbeli adományaikat a következő számlaszámra lehet befizetni: 11600006-00000000-33761570

Online bankkártyás adományozásra is van lehetőség, ehhez kattintson a bal oldali menüszalagon lévő gombra!

1 %-os felajánlásokat is tudunk fogadni!

A támogatáshoz szükséges összes információt megtalálja a Segíts menüpont alatt!