A Polyán program

A program jövőképe

A Polyán egyesület olyan gazdálkodási formák újrahonosításán dolgozik, amelyek keretében az ember együttműködik az élő rendszerekkel, tevékenysége illeszkedik a táj természetes folyamataihoz gazdagítva annak sokszínűségét.

A sokszínű együttműködés a helyi társadalomban is megvalósul, azáltal, hogy a természettel együttműködő gazdálkodás, az arra alapozott helyi termékek előállítása és az erre támaszkodó szociális, kulturális, oktatási, turisztikai, vendéglátó szolgáltatások biztosítják elsősorban az itt élők megélhetését és jólétét. Ennek következtében a helyi emberek között újra kialakul ill. megerősödik a jó értelemben vett érdekalapú együttműködési kényszer. Ez hosszú távon reményeink szerint érték alapú együttműködéssé fejlődhet, amely a természet rendjére támaszkodó erkölcs talaján tud az elkövetkező generációk számára is életlehetőséget ill. életmód alternatívát kínálni.

Mindennek az eredményeképp a természeti tőke és társadalmi tőke gazdagodásának egymást erősítő körfolyamatai alakulnak ki, így gazdagítva a tájat és a benne élő embert is.

A program elvi megalapozása

A Polyán program a BOKARTISZ Kht. bodrogközi tájgazdálkodási munkájának a szellemi talaján született, így a program elvi megalapozása is az ott született elvrendszerre támaszkodik: A tájgazdálkodás tervezésének elvrendszere.pdf