A kárpáti borzderes tartása
- letölthető kiadvány - 

  


 

  


 


A NIOK Alapítvány és az OTP Bank támogatásával.

 


 

vedjegy

  


 

OMÉK 2013 I. díj


 

A hegyköz természeti és kulturális adatbázisa

 

A ma emberének sajnos már keveset mond a Hegyköz megnevezés. Legjobb esetben "beugrik", hogy valahol Zemplénben járunk. Pontosítsuk elhelyezkedését mielőtt útnak indulunk, hogy felfedezzük e vidéket!

A Hegyköz Magyarország legészakibb tája, a Zempléni-hegység keleti oldalán húzódik. Sátoraljaújhelytől északra tartunk, a hegyek közé. A 400-700 méter magas hegyek és a Nagy-Milic által körülvett medencét a vulkáni földmozgások, törések és süllyedések alakították ki.
Ehhez a területhez a Bózsva- patak völgyében, a Hollóháza és Kovácsvágás, Füzérradvány közötti teknőszerű medencében elhelyezkedő településeket soroljuk: Hollóháza, Füzér, Füzérkomlós, Pusztafalu, Nyíri, Filkeháza, Füzérkajata, Kisbózsva, Nagybózsva, Pálháza, Kishuta, Nagyhuta, Füzérradvány, Kovácsvágás, Vágáshuta. Ide soroljuk ezen felül a Ronyva völgye felé nyitott, enyhén dombos síkság területein fekvő falvakat is: Vilyvitány, Mikóháza, Felsőregmec, Alsóregmec, Széphalom, Rudabányácska.

Register to read more...

KUTATÁSI JELENTÉS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY Botanikai felmérés és összehasonlító elemzés a legelők állapotáról a Kis- és Nagy-Polyán (Mikóháza) területén

Készítette:Dr. Szigetvári Csaba

A tanulmány a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Letöltés

 

A Bózsva patak revitalizációja

A projekt rövid összefoglalója

A Polyán Egyesület a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatán egy kisléptékű kutatásra nyert pénzt.
A projekt célja, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a Bózsva patak régi medrében ökológiai céllal lehetne-e újra vizet vezetni, vizet visszatartani (a legelő területünkön lévő szakaszát Hrsz.: Vílyvitány 0128/2, 0133/3). A kutatás természetvédelmi része az ANP kérésére elsősorban a NATURA 2000-es jelző fajokra a Tiszai Ingolára és a Petényi márnára való hatásvizsgálatra vonatkozott.

Register to read more...

A Polyán gazdaság minta jellegének fejlesztése

A projekt hosszú távú, általános célja

A természetközeli gazdálkodás terjesztése Magyarországon, a természetvédelmi szempontok beépítése a gazdálkodásba. Közvetlen, rövid távú céljai a természettel együttműködő gazdálkodásra működő, jó példát adni, fejleszteni a minta gazdaság bemutathatóságát, minta jellegét.

A projekt közvetlen célcsoportja

A természetközeli gazdálkodás és külterjes állattartás iránt nyitott gazdálkodók, a közvetett célcsoportok a kistelepülési népesség általában, az agrár szakpolitika vezetői, valamint a lakosság általában, mint a természetközeli gazdálkodás által előállított egészséges élelmiszerek potenciális vásárlói.

Register to read more...

Mikóházi fenntarthatósági terv felé c. projekt

Terv boritóA Polyán Egyesület 2011-12 években az Ökotárs Alapítvány TRUST programjának támogatásával elkészítette Mikóháza fenntartható falu programkát, az önkormányzattal való együttműködésben.

A projekt célja: A Polyán Egyesület és az önkormányzati döntéshozók közötti bizalom növelése, egy érték alapú közös jövőkép kialakítása és a Mikóházi fenntartható falu program közös tervezése a helyi aktív lakosok bevonásával.

Register to read more...

Mikóházi gazda kalendárium 2011-es esztendőre

A Polyán Egyesület a Civil Norvég támogatás segítségével 2010 év végén kiadta a 2011. éves Mikóházi gazda kalendáriumot, amelyet itt teljes terjedelemben le lehet tölteni:

Mikóházi gazda kalendárium

Register to read more...

Civil norvég támogatás

A Mikóházi fenntartható falu program beindítására jó lehetőséget teremtett az Ökotárs Alapítvány által kiír civil norvég pályázat.

Register to read more...

Hegyközi helyi termék fesztivál

A kezdet...

2010. szeptember 18-án több napos eső és kicsit borongós reggel után Mikóházán minden összejött, csak a pénz nem. A szervezők eleve minimális költségvetéssel futottak neki az első Hegyközi Helyi Termék Fesztivál megrendezéséhez. Ötleteik voltak, és lelkesedésük. A Polyán Egyesület teremtette meg a „gazdasági alapokat”, ami itt elsősorban a hagyományos gazdálkodás eszközeinek, és a régi hegyközi tájat jellemző állatfajtáknak a beszerzését, és bemutatóját jelentette.

Register to read more...