Mikóházi fenntarthatósági terv felé c. projekt

Terv boritóA Polyán Egyesület 2011-12 években az Ökotárs Alapítvány TRUST programjának támogatásával elkészítette Mikóháza fenntartható falu programkát, az önkormányzattal való együttműködésben.

A projekt célja: A Polyán Egyesület és az önkormányzati döntéshozók közötti bizalom növelése, egy érték alapú közös jövőkép kialakítása és a Mikóházi fenntartható falu program közös tervezése a helyi aktív lakosok bevonásával.

A projektben megvalósult lépések:

2011 április-június hónapokban elindultunk a projekttel, és a tervek szerint megvalósítottunk 2 párbeszéd délutánt az önkormányzati testülettel és 1 egész napos rendezvényt Mikóháza a fenntarthatóság felé címmel, amire a falubelieket is meghívtuk. Ennek keretében történt meg a húsvéti birka ebéd is.

A rendezvény keretében 3 előadás hangzott el:

  1. Egy természettel együttműködő gazdaság első lépései Vágvölgyi Gusztáv és Miklós Rudolf Polyán Egyesület tagjai
  2. Túristvándi az önfenntartó falu - Lakatosné Sira MagdolnaTúristvándi polgármestere
  3. Tervek a hagyományos, tájba illeszthető állattartás felélesztésére Vágáshután - Frank Tamás Vágáshuta polgármestere

Július-szeptember hónapokban a Hegyközi Helyi Termék Fesztivál és Vásár előkészítése és megvalósítása zajlott. A program eredményének tekintjük, hogy az önkormányzat az előző évhez képest sokkal nagyobb kedvvel vett részt a programok szervezésében és lebonyolításában. A 2011-es fesztivált már valóban partnerségben sikerült megvalósítani. A közös munka  a kisebb konfliktusok mellett, jelentős előrelépés volt a bizalom építésében.

Október-december között elindult a fenntarthatósági terv megszövegezése (elkészült egy lehetséges tartalomjegyzék), valamint megszerveztük és megvalósítottuk a Mikóházi disznótoros rendezvényt az önkormányzattal közösen.

2012. január-márciusban folytatódott a tervezés, ennek keretében Lantos Tamás gyümölcsész szakértőt  hívtuk meg (2012. március 01.), aki megnézte az egyik legfontosabb fejlesztési területünket a Palackát, majd előadás és beszélgetés keretében annak fejlesztési lehetőségeiről beszéltünk. A tervezési alkalmon a Polyán Egyesület tagjain túl a település fejlesztését leginkább meghatározó két vezető, a polgármester és az alpolgármester vett részt.

Május- augusztus Szerveztünk egy közösségi tervezési alkalmat amelynek az volt a célja, hogy a fenntartható falu program tervezésébe a lakosságot is bevonjuk. Először a falu házba hívtuk meg az embereket, azonban az érdektelenség miatt ez a tervezési alkalom elmaradt (2012. május 30.). Majd úgy döntöttünk, hogy személyesen keressük fel azokat a lakosokat, akiknek számítunk a véleményére, így jött össze egy szűk körű tervezési alkalom az óvodában (2012. június 06.). Az itt összegyűlt gondolatokat beépítettük a programba, így készült el a fenntartható falu program első verziója. Ennek segítségével összehívtunk egy lakossági fórumot (2012.augusztus 23.), ahova meghívtuk Gyulai Ivánt, hogy tartson egy bevezető előadást a fenntartható fejlődésről. Majd ismertettük a fenntartható falu program terveit és erről estébe nyúló beszélgetés zajlott.
A lakossági alkalmakat követően készült a fenntartható falu program önkormányzati testületnek javasolt változata, amit két körben egyeztettünk a polgármesterrel, így alakult ki a program jelenlegi (végleges) változata.

A projekt megvalósítását az Ökotárs Alapítvány támogatta, melyet ezúton is köszönünk nekik!