Polyán történelem

A mintagazdaság létrehozása

Az E-misszió és az Inspi-Ráció Egyesület és két helyi gazda a Bokartisz program hibáiból (is) tanulva 2007-ben bárka programot indított a Hegyközben található Mikóházán. A program célja egy fenntartható, önellátási elemeket is tartalmazó, a természettel való együttműködést célzó, vagy legalábbis a követelményeit figyelembe vevő mintagazdaság kialakítása és fenntartása volt.

Az együttműködés szervezeti hátterének megteremtésére a kezdeményezők 2008 végén új egyesületet alakítottak Polyán Egyesület néven. A gazdaság kiépítésében először a Mikóháza felett elhelyezkedő Kis-, és Nagy-Polyán néven ismert hegyi legelőkön indult el a gazdálkodás kecske, bárány, marha és ló legeltetésével. A természettel való együttműködés megvalósítása érdekében már a program elején készült egy botanikai alapállapot felmérés, valamint erre támaszkodva egy általános tájgazdálkodási és természetvédelmi kezelési terv (ezt egy kisösszegű Zöld forrás pályázat segítette). Ez alapján a Polyánokon a cél elsősorban a hegyi legelő gyeprekonstrukciója, valamint olyan erdőgazdálkodás aminek az eredményeképp őshonos erdőfoltok alakulnak ki.

2008-ban saját erőből felépítettünk a Nagypolyán szélén egy háromosztatú hagyományos fa szerkezetű, tapasztott falú házat, amely a fenti gazdálkodás központjaként funkcionál. Jelenleg elsősorban a juhászat központja. A ház megújuló energiaforrásokból fedezi az energiaellátását teljes egészében (fa tüzelésű cserépkályha és kemence, szélgenerátor és napelemek).

A mintagazdaság fejlesztésének továbblépése volt, hogy a helyi gazdák már meglévő a Polyánokon kívüli területekre is kiterjesztettük a gazdálkodást, így alakult ki a mintagazdaság jelenlegi célja és szerkezete.

Mikóházi fenntartható falu program beindítása

A program első évében már nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi környezet befolyásolása nélkül ez a tevékenység önmagában nem lehet sikeres. Ennek megfelelően a munkában résztvevők elindítottak egy kezdeményezést, a civil norvég program támogatásával, melynek célja a helyi társadalom helyzetbe hozása volt. A program címe: Mikózi fenntartható falu program. A gyakorlatban ez az önellátási (helyi élelmiszertermelési) lehetőségek bővítését jelentette a háztáji termelés ösztönzésével. Amelynek keretében előadásokat tartottunk, összeállítottunk a helyi emberek segítségével egy gazda kalendáriumot, napos baromfit osztottunk, elkezdtük a helyi gyümölcsfajták összegyűjtését és szaporítását, vetőburgonyát és vetőmagvakat osztottunk. Fontos eleme a programnak a program gyakorlati megvalósítása közben elindult beszélgetések, párbeszéd a megélhetés jobbításáról, amelynek közösségfejlesztő hatása is van.